Wymiana palet

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie są dostępne możliwości przeprowadzenia transportu, który obejmuje wymianę palet.

Jakie są możliwości wymiany palet?

 1. Wymiana z własnymi paletami 1:1
 2. PAKi
  a. Wymiana bezpośrednia PAKi
  b. Łączenie po transporcie (wymiana pośrednia PAKi)
  c. Przebukowanie za pośrednictwem PAKi (wymiana pośrednia PAKi)
 3. Wymiana palet DPL
 4. Nota paletowa wystawiona na konkretną firmę

 

1. Własne palety

Najprostszym i najszybszym sposobem wymiany palet jest bezpośrednia wymiana 1:1 w punkcie załadunku i rozładunku. Jest to możliwe, jeśli Państwa kierowca przewozi rodzaj, ilość i jakość pustych palet określonych w zleceniu transportowym.

 

2.a Jak działa wymiana bezpośrednia za pośrednictwem PAKi?

Wskazówki:

Należy pamiętać, że dla każdej wymiany za pośrednictwem PAKi należy zamówić oddzielne zamówienie PAKi na adres service@cargonexx.de. Jak ubiegać się o zamówienie PAKi można dowiedzieć się tutaj.

 1. Jeżeli Państwa kierowca nie posiada własnych palet, istnieje możliwość odebrania ich ze stacji PAKi przed załadunkiem. Razem z pracownikiem naszego service team można w łatwy sposób określić wymagany i jednocześnie najkorzystniejszy punkt odbioru PAKi.
 2. Kierowca otrzyma w punkcie PAKi notatkę paletową potwierdzającą odbiór palet.
 3. Palety dostarczone przez stację PAKi są następnie wymieniane z paletami przeznaczonymi do transportu w punkcie załadunku.
 4. W punkcie załadunku kierowca otrzyma notatkę paletową potwierdzającą, że odebrał palety, które zabiera ze sobą.
 5. Kierowca wykonuje zlecenie transportowe zgodnie z ustaleniami i przekazuje towar w punkcie rozładunku.
 6. W punkcie rozładunku kierowca otrzymuje zwrot dokładnie tego samego rodzaju i liczby pustych palet, które przewiózł. Przy przekazywaniu palet należy upewnić się, że są one tej samej klasy jakości. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących ilości i jakości palet, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym service team.
 7. W ostatnim kroku puste palety zwracane są do pobliskiego punktu PAKi.
 8. Na koniec, kierowca również otrzymuje notatkę paletową potwierdzającą, że odebrane palety zostały zwrócone.
 9. Prosimy o przesłanie dokumentów przewozowych w formie skanu lub zdjęcia (PDF, JPG, PNG) na adres freight-docs@cargonexx.de, aby można było rozliczyć zadłużenie paletowe.
  • Jak przesłać nam dokumenty przewozowe, można dowiedzieć się tutaj.

   Pracownik Service Team z przyjemnością doradzi Państwu w sprawie dokładnej procedury zwrotu palet.

 

2.b Łączenie po transporcie (wymiana pośrednia PAKi)

Wskazówki:

Należy pamiętać, że dla każdej wymiany za pośrednictwem PAKi należy zamówić oddzielne zamówienie PAKi na adres service@cargonexx.de. Jak ubiegać się o zamówienie PAKi można dowiedzieć się tutaj.  

 

 1. Kierowca jak zwykle odbiera towar na paletach w punkcie załadunku i rozładowuje go w punkcie rozładunku
 2. W punkcie rozładunku kierowca otrzymuje z powrotem dokładny typ i liczbę pustych palet, które przewoził. Przy przekazywaniu palet należy upewnić się, że są one tej samej klasy jakości. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących ilości i jakości palet, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym service team.
 3. Otrzymane puste palety należy dostarczyć do najbliższej stacji PAKi.
 4. W punkcie PAKi kierowca otrzymuje notatkę paletową potwierdzającą zwrot otrzymanych palet.
 5. Prosimy o przesłanie dokumentów przewozowych w formie skanu lub zdjęcia (PDF, JPG, PNG) na adres freight-docs@cargonexx.de, aby można było rozliczyć zadłużenie paletowe.

  Jak przesłać nam dokumenty przewozowe, można dowiedzieć się tutaj.

 

2.c Przebukowanie za pośrednictwem PAKi (wymiana pośrednia PAKi)

Należy pamiętać, że tylko partnerzy PAKi mogą przeprowadzić taka formę wymiany palet.

 1. Państwa kierowca odbiera paletyzowany towar jak zwykle w punkcie załadunku i rozładowuje go w punkcie rozładunku.
 2. W punkcie rozładunku kierowca otrzymuje z powrotem dokładny typ, ilość i jakość pustych palet, które może przewozić dalej. Przy przekazywaniu palet należy upewnić się, że są one tej samej klasy jakości. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących ilości i jakości palet, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym service team.
 3. Rozliczenie długu paletowego następuje poprzez elektroniczne przeniesienie długu z firmy transportowej na Cargonexx.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zmiany, Cargonexx otrzymuje potwierdzenie od PAKi.
 5. Po otrzymaniu tego potwierdzenia przez Cargonexx, dług z tytułu palet zostaje uregulowany.

 

3. Wymiana palet DPL

 1. Kierowca jak zwykle odbiera towar w punkcie załadunku na paletach i rozładowuje go w punkcie rozładunku
 2. W punkcie rozładunku kierowca otrzymuje wówczas ważny dokument DPL

Wskazówki:

W celu uregulowania zadłużenia paletowego, prosimy o wysłanie dokumentu DPL pocztą i w oryginale do Cargonexx. W przeciwnym razie nie ma możliwości rozliczenia takiego długu paletowego. Nasz adres można łatwo znaleźć na zleceniu transportowym lub tutaj, np.: Cargonexx GmbH, Herrengraben 30, 20459 Hamburg, Niemcy.

 

4. Nota paletowa wystawiona na konkretną firmę

W przypadku niektórych transportów może się zdarzyć, że obrót palety musi być przeprowadzony przez Państwa Firmę samodzielnie, tzn:

 1. Kierowca jak zwykle odbiera przewożony towar na paletach w punkcie załadunku i rozładowuje go w punkcie rozładunku
 2. W punkcie rozładunku kierowca otrzymuje notatkę paletową dotyczącą firmy, która jest wystawiana niezależnie przez odbiorcę przewożonego towaru.

Wskazówki:

W celu uregulowania zadłużenia paletowego, prosimy o wysłanie dokumentu DPL pocztą i w oryginale do Cargonexx. W przeciwnym razie nie ma możliwości rozliczenia takiego długu paletowego. Nasz adres można łatwo znaleźć na zleceniu transportowym lub tutaj, np.: Cargonexx GmbH, Herrengraben 30, 20459 Hamburg, Niemcy.

 

Na co muszę zwrócić szczególną uwagę?

Prosimy o dokładne sprawdzenie stanu i ilości palet podczas każdego odbioru. DPL i PAKi spisują wadliwe palety i wystawiają na nie fakturę. W przypadku otrzymania uszkodzonych palet, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym service team, tj. przed faktycznym odbiorem palet i wydaniem stosownego pisemnego potwierdzenia. Nasz pracownik natychmiast skontaktuje się z dotkniętym problemem punktem załadunku lub rozładunku i postara się rozwiązać dany problem.

Koszty związane z uszkodzonymi paletami mogą być ponoszone przez firmę transportową.

Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia palet (które nie nadają się już do użytku) spowodowane własnymi działaniami lub działaniami upoważnionych przedstawicieli.

Dalsze pytania?

Skontaktuj się z nami pod: freight-docs@cargonexx.de
albo zadzwoń do nas na : +49 40 87407657

Czy ten artykuł był pomocny?

0